معرفی سفیر یا نمایندگی
همکاری در زمینه معدن (طلا- الماس و ...)

 

بسمه تعالی 

همانگونه که مستحضرید یکی از ظرفیت های قابل تامل در گینه کوناکری معادن بوکسیت، آلومینیوم ، سنگ آهن، طلا و الماس است. شرکت های خصوصی علاقمند می توانند اطلاعاات مورد نیاز خود را از فرم های ذیل و یا تماس با نمایندگی کسب نمایند. 

فرم فارسی 

وزارت معدن و زمین شناسی

اداره ملی کارشناسی الماس و طلا و دیگر سنگهای قیمتی

شرایط کسب مجوز خرید و صادرات الماس و طلا در جمهوری گینه

صادرات الماس و طلا در جمهوری گینه منحصراً بوسیله نمایندگی های خرید و صادرات تحت نظر اداره ملی کارشناسی الماس، طلا و دیگر سنگهای قیمتی صورت می گیرد.

شرایط کسب نمایندگی به شرح زیر است:

۱.داشتن شرکت حقوقی در کشور گینه 

۲.مطالعه ی جزوه ی شرح وظایف موجود در اداره ملی کارشناسی الماس، طلا و دیگر سنگهای قیمتی

۳.متقاضی موظف است در نامه ای آرم دار هدف خود را از فعالیت تجاری به اطلاع مسئولین مربوطه  مدیریت اداره ملی کارشناسی الماس، طلا و دیگر سنگهای قیمتی به آدرس زیر ارسال کنید :

Immeuble SALL Kouléwondy Commune de Kaloum

۴.الحاق مدارک زیر به  تقاضانامه:

-کپی دفتر ثبت تجارت در کشور گینه

-جزوه شرح وظایف پر شده توسط متقاضی

-کپی پاسپورت یا کارت ملی

-تعیین تعداد خریداران در هر نمایندگی

.(۲ نفر) برای طلا

.(۳نفر) برای الماس

-چهار قطعه عکس از  خریدار

-بعد از اجرای دستورالعمل های فوق، مبالغ زیر واریز شود

الماس:

-۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار) دلار امریکا وثیقه جهت ضمانت که در پایان فعالیت تجاری مسترد می گردد.

-۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار) دلار امریکا حق پروانه مالکیت نمایندگی در سال

-۳۰۰۰ (سه هزار) دلار امریکا حق پروانه کار برای هر یک از خریداران در سال

 

این مبالغ به حساب شماره ی ریال۴۱۱۱۰۶۹ به نام مدیریت خزانه ملی واقع در بانک مرکزی جمهوری گینه واریز گردد.

 

معادل:

-۲۵۰۰۰۰۰۰ فرانک گینه به عنوان وثیقه ضمانتی

-۲۵۰۰۰۰۰۰ فرانک گینه به عنوان حق پروانه مالکیت نمایندگی

-۵۰۰۰۰۰۰ فرانک گینه به عنوان حق پروانه کار خریدار

این مبالغ باید به حساب شمار ۴۱۱۱۰۷۱ به نام مدیریت خزانه ملی واقع در بانک مرکزی جمهوری گینه واریز گردد.

تمدید:

تمدید مجوزهای الماس منوط به معیار کارآمدی است به این معنا که حداقل  سالانه ۱۲۰۰۰۰۰ دلار صادرات برای هر خریدار و ۳۶۰۰۰۰۰ دلار برای نمایندگی.

 

                                         وزارت معادن و زمین شناسی

 

اداره ملی کارشناسی الماس و طلا و دیگر مواد قیمتی

 

موضوع: خطاب به نمایندگی های طلا و الماس

کوناکری

 

 

حضور آقایان،

مایلم به اطلاع برسانم که حق پروانه ی نمایندگی و مالیات  معامله ی طلا و الماس طبق قانون عمومی مالیات سال ۲۰۱۵ مقرر می شود:

-حق ثابت۲۰۰۰۰۰۰۰ فرانک گینه

-حق نسبی۳/۱ حق ثابت

معادل بیست و شش میلیون و ششصد و شش هزار فرانک گینه واریز به حساب های زیر:

 

-۱۵۰۰۰۰۰۰ فرانک گینه به حساب شماره ۴۱۱۱۱۳۴ واقع در بانک مرکزی جمهوری گینه از طریق چک بانکی به نام «دریافت کننده ی خاص» واقع در این آدرس: مدیریت ملی مالیات، طبقه چهارم.

-۱۱۶۶۶۰۰۰ فرانک گینه به حساب شماره ۴۱۲۱۰۷۶ دریافت کننده شهر کوناکری واقع در بانک مرکزی جمهوری گینه.

با آرزوی توفیق شما در پذیرش

پیوست: صفحه ۱۳۴ قانون عمومی مالیات ۲۰۱۵

                                                                                                      امضاء کننده: خانم سال آن ماری ساخو

 

وزارت معدن و زمین شناسی

 

اداره ملی کارشناسی الماس، طلا و دیگر سنگهای قیمتی

 

بخشنامه اداره ملی کارشناسی

شرایط اکتساب مجوز خرید و صادرات الماس و طلا در جمهوری گینه

صادرات الماس و طلا در جمهوری گینه منحصراً از طریق «نمایندگی های خرید و صادرات» صورت می گیرد.

شرایط اکتساب نمایندگی به شرح زیر است:

۱.مالکیت یک شرکت حقوقی  در کشور گینه با موضوع «تجارت و صادرات سنگهای قیمتی»

۲. .مطالعه ی یک نسخه از جزوه قوانین مالیاتی موجود در اداره ملی کارشناسی الماس و طلا و دیگر سنگهای قیمتی

۳.جهت اطلاع مسئولین نسبت به قصدتان یک نامه ی آرم دار شرکت خود را خطاب به مدیریت اداره ی ملی کارشناسی الماس و طلا و دیگر سنگهای قیمتی به آدرس زیر ارسال کنید :

Immeuble SALL Kouléwondy Commune de Kaloum

۴.الحاق مدارک زیر به تقاضانامه:

-چهار قطعه عکس متقاضی

-کپی پاسپورت یا کارت ملی

-یک کپی در ثبت تجارت در کشور گینه

-جزوه ی شرح وظایف پر شده توسط متقاضی

 

۱۶.مقررات مربوط به حقوق، حق نمایندگی، مالیات اجرایی در تجارت الماس و طلا

 

بند ۴۴:  مبلغ حق نمایندگی و مالیات پرداختی برای تجارت الماس و طلا و دیگر جواهرات به شرح زیر تعیین شده است:

حق نمایندگی خریداری: ۲۵۰۰۰ دلار آمریکا در سال؛

حقی که خریدار- وکیل باید بپردازد:۳۰۰۰ دلار آمریکا در سال؛

حقی که گردآوری کننده باید بپردازد: ۳۰۰۰۰۰۰ فرانک گینه در سال؛

حقی که  گردآوری کننده علی البدل باید بپردازد: ۳۰۰۰۰۰ فرانک گینه در سال ؛

حقی که کارگزار (دلال) گردآوری کننده باید بپردازد: ۲۰۰۰۰۰ فرانک گینه در سال؛

حقی که واسطه باید بپردازد: ۵۰۰۰۰۰فرانک گینه در سال؛

این مبالغ باید مستقیماً به حساب خزانه ملی واریز می شود.

بند ۴۵: گردآوری کننده هایی که حق پروانه سالانه را طبق بند ۴۳ پرداخت کرده اند، ملزم به پرداخت هیچ هزینه ی دیگری مربوط به گردآوری کننده برای همان سال جاری نیستند.

 

بند ۴۶:مبلغ وثیقه برای تاسیس یک نمایندگی خریداری ۲۵۰۰۰ دلار آمریکا می باشد. در صورت توقف فعالیت های نمایندگی فوق، اگر شرایط مذکور در کتابچه ی  شرح وظایف رعایت شده باشد، مبلغ وثیقه مسترد می گردد.

بند ۴۷:مالیات صادرات ۳٪بر ارزش توسط کارشناس دولت در اداره ملی کارشناسی الماس تعیین شده است.

بند ۴۸:حق نمایندگی و مالیات برای صادرات توسط حسابدار اداره ملی کارشناسی تعیین می گردد.

بند ۴۹: مبلغ حق نمایندگی های بهره برداری و استخراج یدی تجارت طلا به شرح زیر تعیین شده است:

حق مجوز نمایندگی..............................۲۵۰۰۰۰۰۰ فرانک گینه در سال

حق مجوز خریدار................................۵۰۰۰۰۰۰ فرانک گینه در سال

حق مجوز گردآوری کننده.............................۲۵۰۰۰۰۰ فرانک گینه در سال

حق مجوز توزین کننده..............................۵۰۰۰۰۰ فرانک گینه در سال

بند ۵۰: مقدار وثیقه برای تاسیس یک نمایندگی خریداری ۲۵۰۰۰۰۰۰ فرانک گینه است. در صورت توقف فعالیت های نمایندگی فوق و درصورت رعایت شرایط مذکور در کتابچه شرح وظایف، مبلغ وثیقه مسترد می گردد.

بند ۵۱:فقط صاحبان نمایندگی های خریداری مجاز به استخراج طلا هستند.

بند ۵۲:وکیلان نمایندگی ها، گردآوری کنندگان و توزین کنندگان که حق مجوز را پرداخت کردند، به جز حق پروانه شرکت خود، ملزم به پرداخت هزینه ی دیگری نیستند.

   دانلود : فرم_سرمايه_گذاري_معدن.pdf           حجم فایل 1599 KB
   دانلود : فعالیت_های_معدنی_در_گینه_کوناکری.docx           حجم فایل 22 KB
وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر